Nytt

Tidligere har politiet voktet sitt revir mot vekterbransjen. Nå inngår politiet formelle samarbeidsavtaler med vekterselskapene. Det er oppsiktsvekkende.

Oslo politidistrikt signerer mandag en samarbeidsavtale med seks vekterselskaper for å gjøre Oslos gater tryggere.

Avtalen skal sikre at politi og vektere samhandler for å forebygge og forhindre kriminalitet, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Når politiet formaliserer et samarbeid de sier i praksis har eksistert lenge, sier det noe om samfunnsutviklingen. Politiet klarer ikke oppgavene alene. Det ligger en erkjennelse bak.

Publikum vil selvsagt ikke ha noe mot at politi og vektere samarbeider. Men for venstresiden er det et større problem. Den har hele tiden vært opptatt av at vektere ikke må få utvikle seg til et reservepoliti. Det trenger de heller ikke. Hvis vekterne er integrert i politiets arbeid vil det gi dem legitimitet og styrke deres autoritet.

Politiet poengterer i pressemeldingen at avtalen ikke vil gi vekterne i de aktuelle selskapene nye fullmakter, og at vekterne ikke skal gjøre politiarbeid. Formålet er å formalisere et samarbeid som allerede er innarbeidet sedvane mellom politiet og hovedstadens vektere.

– Med denne nye avtalen blir samarbeidet formalisert, og ansvar, roller og oppgaver vil bli tydeligere både i det daglige og i forbindelse med større hendelser. Politiet og sikkerhetsbransjen skal involvere hverandre i aktuelle planer, i øvelser, evaluering og læring, heter det i pressemeldingen.

Dette er ganske omfattende planer: Hva slags planer? Hva slags øvelser. Evaluering og læring? Dette er såpass ambisiøst at publikum burde fått vite mer.

Vi får høre at det er inngått en avtale på høyt nivå:

I januar undertegnet Politidirektoratet og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) en nasjonal samarbeidsavtale mellom politiet og sikkerhetsbransjen.

Skal man tro meldingen handler det ikke bare om «samarbeid», snarere integrering.

 

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!