Italia har blitt talsmann for nei-fronten. Statsminister Giuseppe Conte spilte en aktiv rolle på toppmøtet. Hvis prinsippet om frivillighet skal gjelde, betyr det at Italia kan fortsette å avvise skip som har plukket opp migranter? Foto: Eric Vidal/Reuters/Scanpix

EU-toppmøtet ble halv fem på morgenkvisten enig om en løsning på migrantkrisen, men det er vanskelig å se at enigheten forandrer noe.

Forskjellen fra den forrige planen om obligatoriske kvoter av migranter, er at det denne gangen skal være frivillig å delta. Men hvis landene ikke vil, eller forsøker å smyge seg unna, er ikke resultatet da status quo?

Hvis det var status quo som var uutholdelig og ledet til toppmøtet, har man da beveget seg i det hele tatt?

Enigheten går ut på at EU-land i fellesskap skal ta hånd om flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet og settes i land på europeisk side.

Men det skal være fullstendig frivillig å delta i innsatsen. Det var et ufravikelig krav fra dypt skeptiske medlemsland i øst. (…)

Det EU er ute etter, er et helt nytt system for å ta hånd om flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet.

Nå legges det opp til at dette systemet skal bli en felles EU-innsats.

Tanken er at EU skal opprette et nettverk av såkalte kontrollerte sentre i medlemsland langs middelhavskysten. Der skal det gjøres en første siling av flyktninger og migranter som settes i land. I etterkant vil en del av disse bli omfordelt til andre medlemsland for videre oppfølging.

Men alt dette skal skje på frivillig basis, understrekes det. Kun medlemsland som selv ønsker det, skal delta. (….)

De obligatoriske kvotene feilet miserabelt. Flere land stemte imot da vedtaket ble gjort, og da ordningen kom i gang, møtte EU kraftig motvilje. Den vedvarte helt til kvoteprogrammet ble avsluttet i fjor, og fasit i dag er at bare 34.691 asylsøkere er blitt omfordelt. Det opprinnelige målet var å omfordele 160.000 asylsøkere. (NTB)

Når Polen synes den nye avtalen er god, kan det tenkes å være fordi land som er mot mottak av migranter har fått anerkjent retten til ikke å delta, til å si nei?

Det er vanskelig å lese enigheten på noen annen måte.

Det betyr en anerkjennelse av nei-landene, av deres rett til reservasjon. Så mye synes klart. Men hva med ja-siden. Er det noen nye land som sier de vil delta? Hvis det hadde vært tilfellet hadde avtalen hatt en annen troverdighet.

– Nå er ikke Italia alene lenger, sa en fornøyd italiensk statsminister Giuseppe Conte etterpå.

Stefan Löfven var ikke fornøyd. Han syntes det gikk i feil retning.

– Det er ingen tvil om at det er vanskeligere nå. Jeg vil påstå at vi har et annet politisk landskap nå, sa han. (NTB)

Svevende

Hvilke middelhavsland ønsker disse «kontrollsentrene»? Hvis man ser på Hellas’ erfaringer er det neppe fristende. Man blir sittende igjen med overfylte leire av mennesker man ikke blir kvitt.

Og hvem skal ta de som blir godkjent som asylsøkere?

Det snakkes om «ilandstigningsplattformer» i afrikanske land. Også det uten en eneste konkretisering. Grunnen er klar: Ingen vil ha dem. Det gir større inntekter å melke strømmen av migranter på vei til Europa og deretter motta overføringspengene. Derfor er uviljen mot å ta migrantene tilbake stor.

I den nye enigheten fastslås det også at EU skal vurdere mulighetene for å utvikle et system for ilandstigning i Nord-Afrika.

Det EU håper på der, er et samarbeid med FN og nordafrikanske land om mottakssentre for flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet, men som føres tilbake til afrikansk side før de rekker å nå fram til europeisk havn.

EU lover å hente ut kvoteflyktninger fra disse leirene. Men også her skal deltakelse være fullt ut frivillig fra medlemslandenes side. (NTB)

På engelsk heter det å «kick the can down the road» – å finne på noe som gjør at man utsetter en løsning. Kort sagt en skinnløsning. EU er eksperter på skinnløsninger. Men det går ikke denne gangen.

Hvis nei-siden fikk anerkjent sin rett vil det kunne gå noen måneder til. Men for Merkel er det mer presserende på hjemmebane. Der er velgerne mindre fornøyd med skinnløsninger. De gjennomskuer dem. EU flyter på at det er en union uten ett folk. Når nei-landene har fått anerkjent sin rett, kan la-skure-politikken fortsette.

Men har CSU i Bayern råd til det?

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!