Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H): – Vi ønsker at de åpner dørene for mennesker som kanskje har et helt krater i CV-en. / Foto: Wikimedia Commons

Antall uføre har steget  med 10 prosent under den borgerlige regjeringen. Regjeringen vil sette av 5 prosent av nye stillinger i det offentlige til folk med hull i i CV’en. Men det er forbudt å spørre om det er folk på uføretrygd som ikke burde vært der.

Det er heller ikke lov å spørre hvor grensen for hvor mange uføretrygdede et samfunn tåler.

10 prosent økning i antall mottakere av uføretrygd er tallenes tale med Solberg som statsminister. Nesten hver tiende person i voksen alder mottar uføretrygd.

Da Høyre-lederen rykket inn på Statsministerens kontor i 2013, var det 301.000 mottakere av uføretrygd her i landet. Første kvartal i 2018 hadde antall mottakere av uføretrygd vokst til 329.400 personer. (..)

Selv om antall uføretygdede nå er rekordhøyt, vil antallet ifølge Navs prognoser stige ytterligere til 337.200 neste år. (NTB)

Erna tror at alle mennesker vil det samme, enten det gjelder integrering eller inkludering i arbeidslivet. Tidligere var konservative mer pessimistiske på menneskers vegne. De visste at mennesker er svake og lunefulle. Noen er villig til å jukse seg til fordeler.

Med Erna er det bare godvilje. Men fungerer godvilje uten realisme om hva mennesker er?

Onsdag tar Solberg med seg fire statsråder for å lansere inkluderingsdugnaden – der målet er å få flere i jobb. (…)

….. regjeringen lanserer inkluderingsdugnaden. Den ble første gang omtalt i regjeringsplattformen etter Jeløya-forhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. (..)

Regjeringen har allerede forpliktet seg til at 5 prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Men kvotering er et verktøy hentet fra venstresiden. Det strider mot konservatismens grunnprinsipp som sier det er kvalifikasjoner som skal bestemme, ikke kollektiv tilhørighet, som kan undergrave effektivitet og kvalitet. Kvoteringen kan øke belastningen på budsjettet.

En arbeids- og sosialminister i en Høyre-regjering kan få seg til å si:

– Vi ønsker at de åpner dørene for mennesker som kanskje har et helt krater i CV-en. (Anniken Hauglie)

Krater? No questions asked?

En regjering er satt til å styre landet. Den er ikke et sosialkontor.

De fundamentale tallene er sjokkerende.

Samlet er det færre av oss som er i arbeid nå enn for åtte år siden. Det som på fagspråket kalles sysselsettingsprosenten – altså hvor mange som jobber sett i forhold til befolkningen – har år om annet sunket fra 72 prosent i 2008 til 67 prosent i 2016. (NTB)

Ingen tar dem alvorlig så lenge vi flyter på olje og gass.

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!