Hvert år får tusenvis av kriminelle rabatt på straffen fordi sakene deres har blitt liggende for lenge. I mer enn hver femte straffesak i tingretten blir det gitt strafferabatt, ifølge NRK.

I et av tilfellene NRK omtaler, slapp en da 19 år gammel mann unna med én måned i varetekt og en bot som straff for et bankran han hadde begått. Mannen erkjente forholdet tre dager etter bankranet. Likevel måtte han vente i ytterligere fire år før saken ble pådømt. Da hadde ikke domstolen annet valg enn å gi ham mildere straff.

– Jeg hadde blitt provosert. Jeg fikk jo gå ute i fire år. Folk hadde nok blitt mer tilfreds hvis jeg hadde blitt satt inn med en gang, slik at de hadde sett at systemet virker, sier mannen.

NRKs har gått gjennom 884 dommer fra ti tingretter, og funnet at det ble gitt strafferabatt i mer enn hver femte sak. Årsakene er langvarig etterforskning, lang liggetid hos politiet samt treghet i rettsvesenet.

Problemet skyldes ikke ressursmangel, men er et holdningsproblem, mener leder Marius Dietrichson i Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Han hevder at svenskene evner å få en sak ferdig etterforsket og endelig pådømt i siste rettsinstans på kortere tid enn det hadde tatt å få den opp for første instans her i landet.

– Det er ikke slik at norske domstoler har færre ressurser enn de svenske. Å si det er en aksept for lang tidsbruk, er kanskje å ta for hardt i, men var har et holdningsproblem. Det vekker ikke engang oppsikt når det tar lang tid å etterforske og pådømme saker her i landet, sier Dietrichson til NRK.