Hvis Ap vil bruke «sårbarhetskriterier» er det garantert en kontinuerlig tilførsel av mennesker som søker seg til Europa. Her migranter på vei over fjellene mellom Italia og Frankrike. Det er klart de er sårbare. De gambler med sitt liv.

Oslo Arbeiderparti vedtok denne uken en mer liberal orientering i migrasjonspolitikken. Samtidig faller oppslutningen om partiet fra måned til måned.

Arbeiderpartiet har blitt et splittet parti. Under Jens Stoltenberg var det «streng, men rettferdig» migrasjonspolitikk som gjaldt. Under Jonas Gahr Støres ledelse vedtok partiet å ta imot 10 000 flyktninger under Syria-krisen og føyde til «human» asyl- og flyktningepolitikk. Nå har Oslo Arbeiderparti vedtatt en ytterligere liberalisering av migrasjonspolitikken.

Tirsdag denne uken vedtok representantskapet i Oslo Arbeiderparti, med et overveldende flertall av de frammøtte i salen, en mer liberal orientering i migrasjonspolitikken. De såkalte «sårbarhetskriteriene» som er foreslått av Arbeiderpartiet sentralt har stått sentralt, de oppleves ifølge Dagsavisens leder i dag som «en åpning for å relativisere unge asylsøkeres beskyttelsesbehov».

Victoria Marie Evensen, nestleder i Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe, tok et oppgjør med leder for Arbeiderpartis migrasjonsutvalg, Masud Gharahkhani, i møtet. «Dette kommer til å virke hardt, Masud Gharahkhani, men mange av dine utspill, for ikke å si de aller fleste, får meg til å føle at Arbeiderpartiet i disse spørsmålene er noe vi ikke bør, eller skal bli», sa hun.

Det er selvsagt ikke forunderlig at Dagsavisen er helt enig med Evensen, og viser til Sverige og «sosialdemokratenes enorme problemer med rasistene i Sverigedemokratene – og at de har tapt oppslutning ved å bekjempe høyrepopulisme gjennom å adoptere deres retorikk».

Dagsavisen og Oslo Arbeiderparti må leve i en egen boble. Hvordan er det ellers mulig ikke å få med seg utviklingen hos broderfolket i øst? Kraftig, dokumentert økning i utenforskapsområder, med nær daglige skyteepisoder, kriminelle klaner i vekst og oppslag om stadig grovere gjengvoldtekter. Bak disse står noen av de stakkars «asylbarna» som slett ikke er barn, men unge, voksne menn. I rettsaker blir de plutselig «17 år og 10 måneder» og får dermed latterlig lave straffer, de fleste blir heller ikke utvist til tross for kort botid og flere kriminelle forhold. Om lag 80 prosent av de såkalte «barna» antas å være eldre enn de oppgir til myndighetene. Tilsvarende tall finnes i andre europeiske land.

Flertallet av Oslo Arbeiderpartis tillitsvalgte kan heller ikke ha fått med seg den kraftige segregeringen i Oslo, manglende arbeidsdeltakelse, gjeng- og voldsutvikling i deler av Oslo øst og sør. De har antakelig ikke lest rapporten fra Brochmann 2 utvalget som indikerer at dagens innvandringstakt ikke er bærekraftig økonomisk.

Arbeiderpartiet bør snarest bytte navn. De påstår de tar hensyn til de mest sårbare. Men vi snakker om det norske samfunnet, ikke hele verdens befolkning. Det er nettopp grunnfjellet i Arbeiderpartiet som rammes av den innvandringspolitikken deler av partiet ønsker seg med dette vedtaket. Noen går til venstre, noen til høyre – men en stor andel av partiets tidligere velgere har satt seg i sofaen – og der blir de nok sittende til et bedre alternativ dukker opp.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!