Tysklands innenriksminister Horst Seehofer (CSU) og utenriksminister Heiko Maas (SPD). Foto: Michael Dalder og Axel Schmidt / Reuters / Scanpix.

 

Temaet familiegjenforening fortsetter å skape splid mellom de tyske koalisjonspartnerne CSU og SPD også etter forliket i spørsmålet som lå til grunn for regjeringsdannelsen.

Adgangen til familiegjenforening for personer som hadde fått innvilget såkalt sekundær beskyttelse i Tyskland, ble suspendert i to år etter exodus, og hva som skulle skje da de to årene var omme i mars 2018, var en varm potet under regjeringsforhandlingene, som endte med et kompromiss: Suspensjonen ble ikke videreført, men adgangen ble begrenset til 1000 personer pr. måned.

Nå forsøker CSU å forhindre at så mange rent faktisk kommer, skriver Der Spiegel:

Innenriksminister og CSU-leder Horst Seehofer, som gjorde sitt for at kriteriene for familiegjenforening skulle bli strengest mulig, tar nemlig til orde for at utenlandske representater for den tyske utenrikstjenesten skal overprøve hvilke kandidater til familiegjenforening som har levert en berettiget søknad.

Denne planen møter motstand hos utenriksminister Haiko Maas (SPD). Etter hans oppfatning ligger ansvaret hos den føderale migrasjons- og flyktningetaten (BAMF). Visumavdelingene ved de tyske ambassadene i f.eks. Beirut og Amman er massivt overbelastet, og vil ikke kunne behandle de mange nye søknadene. Dersom Seehofer får gjennomslag, vil kun 20 søknaden kunne bli behandlet pr. måned, sier en høytstående tjenestemann i utenriksdepartementet. Det er langt fra antallet på ett tusen som er fastlagt i koalisjonsavtalen.

Seehofer kan leve godt med en vedvarende uenighet, skriver det tysk nyhetmagasinet, for i fravær av enighet forblir familiegjenforeningen i praksis suspendert.

I en artikkel hvor Die Welt spør sine lesere, svarer 91 % av nesten 350.000 lesere at Tyskland ikke kan klare byrden ved familiegjenforening. Utvalget er naturligvis ikke tilfeldig, men det er likevel liten tvil om at det er Seehofers restriktive linje som har mest støtte i befolkningen.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!