Dette går ikke lenger. Vi må slutte å finne på alle slags unnskyldninger for at dette vil gå seg seg til. Det vil det ikke. Oslos innvandrertette områder er en kruttønne. Isolert sett kan man forstå polikernes ønske om å være innenfor, men det er feigt.

Vi må være kompromissløse i vår kjærlighet til Norge, vår kultur, vårt fellesskap og våre frihetsverdier. La oss samtidig støtte de av våre nye medborgere som omfavner det fantastiske samfunnet vi har bygget opp gjennom generasjoner.

En forutsetning for at det globale flytteeksprimentet skal ha et snev av mulighet for å lykkes er at må vi tørre å være ærlige. Vi må avslutte akademiske diskusjoner om «flerkulturens» berikelse og vi må slutte å piske oss selv. Da trenger vi en lovgivning som møter utfordringene på relevant vis og vi må utfordre internasjonale konvensjoner som truer nasjonalstaten. Ingen internasjonale konvensjoner står over landenes kulturelle selvråderett.

Besøket i Groruddalen 30.4.var en vekker. Utfordringen er selvsagt svært sammensatt, men fellesnevneren er ukontrollert innvandring til Oslo øst.

Jeg har følgende umiddelbare forslag, men det finnes mange flere:

1. Forbud mot henting av ektefeller
2. Forbud mot å sende barn til opprinnelseslandet for skolegang
3. Forbud mot familiegjenforening (Eventuell familiegjenforening skal skje i opprinnelseslandet). Har man forlatt kone og barn i områder hvor det er fare for livet (som er grunnlag for asyl) bør man reise tilbake.
4. Forbud mot flytting til hovedstaden før man kan forsørge seg selv.
5. Ingen automatisk økonomisk støtte dersom man ikke tar ansvar for egne livsvalg (det inkluderer familieplanlegging.)
6. Obligatorisk førstegangstjeneste for å gi ungdom en erfaring med disiplin og forståelse for samfunnet og for de verdiene vi forsvarer.

Videre må asylstrømmen stanses. At vestlige land tar i mot noen titalls tusen asylsøkere hjelper ingenting globalt, men bidrar til å undergrave nasjonalstatene. Vi SKAL hjelpe dem som lider, men vi SKAL IKKE importere problemene til vårt eget land.

FrP er nå i regjering og det betyr at vi må ta ansvar. Vi må handle og stille krav overfor våre samarbeidspartnere. Ingen politikk er viktigere enn å opprettholde landets sammenhengskraft, vår kulturarv og våre frihetsverdier.

 
 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.