Nytt

Stillbilde: KTOTV / YouTube.

 

Palmesøndagsmessen i Saint Etienne-kirken i Trèbes ble naturlig nok preget av at den 25 år gamle marokkaneren Radouane Lakdim to dager i forveien hadde drept fire mennesker mens han ropte «Allahu akbar!».

Under gudstjenesten, som ble forrettet av Carcassones biskop Alain Planet, ble det fremhevet at Arnaud Beltrame, gendarmen som ofret livet for et kvinnelig gissel, var motivert av sin kristne tro i arbeidet, skriver Corriere della Sera.

Tilstede i kirken iført kjortler og kalotter var også imamer som representerer muslimske trossamfunn på stedet, og dermed ble palmesøndagsmessen også omgjort til «et øyeblikks brorskap mellom religionene», skriver Frankrike-korrespondent Stefano Montefiori. Under seremonien omtalte biskopen dem som «våre muslimske brødre».

Ved messens slutt tok sogneprest Philippe Guitard ordet og sa:

«Nå må vi unngå å rette pekefingeren mot et helt miljø. Vi må ikke generalisere. Vi må lære å leve sammen, ikke til tross for våre forskjeller, men med dem.

Etter å ha kondolert de etterlatte uttalte Mohammed El Habchi, leder for sammenslutningen av islamske foreninger i departementene Carcassone og Trèbes, følgende:

«Mange ber oss om å rapportere radikale muslimer som er rede til å bli terrorister, og jeg forsikrer dere om at jeg ville ha gjort det hvis jeg visste hva han hadde i sinne. Den unge mannen kom av og til i moskeen. Som mange jevnaldrende var han der i taushet. Han fremsa sine bønner og gikk sin vei. Vi har ikke de hemmelige tjenestenes instrumenter. Hvis ikke etterretningstjenestene klarer å stanse disse morderne, hvordan mener dere at vi skal klare det?»

Med tanke på det store antallet mennesker i Frankrike som i de senere årene er blitt drept av unge islamistiske menn i tråd med en jihadistisk doktrine som ikke er helt uten forbindelse til mainstream islam, får islamtalsmennene mindre kritisk søkelys på seg enn man kunne forvente. Etter terrorangrepet i Norge for nærmere sju år siden ble en rekke personer med svakere sosiale og ideologiske bånd til terroristen adskillig mer uglesett enn de «islamske brødrene».

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.