Nytt

Nei til EU sier de vurderer å saksøke Stortinget som følge av feilbehandling av saken om norsk tilslutning til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer.

– De samme kreftene som startet kampanjen mot Acer, vil nå̊ vurdere å gå til sak dersom Stortinget ikke bruker paragraf 115. Vi har vært i kontakt med tunge, juridiske fagmiljøer på feltet, som vil bli viktige premissleverandører, sier faglig leder i Nei til EU Boye Ullmann til Klassekampen.

Ifølge avisen slår grunnloven fast at det kreves tre firedelers flertall for å overføre makt til andre land eller institusjoner der Norge ikke er med.

Nei til EU understreker at Acer-saken blir behandlet på ordinært vis, ettersom Justisdepartementets lovavdeling mener at Acers makt over Norge kun er bagatellmessig.

De vil derfor samle inn penger for å gå til sak mot Stortinget og få Høyesterett til å fastslå at saken skal behandles som suverenitetsavståelse.