Video 1

Speakers’ Corner i Hyde Park er fritt tilgjengelig for islamister, men idet Martin Sellner fra Génération Identitaire var på vei dit, ble han påført håndjern og fengslet i tre dager. Hans reisefølge Brittany Pettibone, som skulle intervjue Tommy Robinson, fikk samme behandling.

Her er rollene byttet om: Robinson intervjuer de to om hva som skjedde med dem ved ankomst på flyplassen i Luton utenfor London. Avslutningsvis lover han å dra til Speakers’ Corner førstkommende søndag klokken 15 for å lese opp talen Sellner hadde tenkt å holde der.

Hele saken fremstår som nokså absurd. Storbritannia har vært utsatt for en rekke islamistiske terrorangrep, og har sin fylle hyre med å avverge flere. Men personer som tar til motmæle mot denne utviklingen, anses som en risiko for den sosiale freden.

Men hva slags fred er det tale om? Underkastelsens og Stockholm-syndromets fred. Britiske myndigheter er redde for å provosere muslimer. Man trenger ikke å like Sellner eller GI, men det hører ikke hjemme i et demokrati å bruke maktmidler for å frata dem ordet.

Episoden er som et ekko av forsøket Geert Wilders gjorde på å besøke øyriket i 2009. Heller ikke han slapp inn, og begrunnelsen var den samme. En leder for Hizbollah fikk derimot komme inn.

Kan man egentlig klandre noen hvis de harselerende omtaler United Kingdom som Ummah Kingdom?

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.