Innenriks

Foto: rygge.kommune.no

 

Moss Avis skriver onsdag at en gutt i 10. klasse på Rygge ungdomsskole sist torsdag skal ha truet en annen gutt på samme klassetrinn med et håndvåpen i skolegården. Eleven er permanent utvist fra skolen.

– Jeg kan bekrefte at vi etterforsker en trusselsituasjon med våpen ved Rygge ungdomsskole, sier krimsjef Jan Onarheim ved Vansjø lensmannskontor til Moss Avis.

Men skulle tro det var en oppsiktsvekkende nyhet som ville gi nasjonal gjenlyd. Men politiet gjør så godt de kan for ikke å si noe mer, og dermed er det ikke stort mer lokalavisen kan meddele publikum heller.

Onarheim gir ikke noe klart svar på om gutten er arrestert, om våpenet var ekte eller replika, eller hva som var bakgrunnen for trusselen, som flere skal ha vært vitner til.

Elevenes foresatte ble kanskje heller ikke så mye klokere av en SMS-melding om skolens rektor Elisabeth Dyhre sendte ut mandag:

Det var en trusselsituasjon mellom to elever på 10. trinn i skoletiden på torsdag i forrige uke. Skolen ser svært alvorlig på saken og iverksetter nødvendige tiltak. Eleven som har truet kommer ikke tilbake til Rygge ungdomsskole. Saken er anmeldt til politiet. Mvh rektor

Kommunalsjef for oppvekst og kultur Lars Gjemmestad sier til Moss Avis at skolene har planer for å hanskes med slike situasjoner, men legger til at alle skoler i Norge er åpne:

Vi har et åpent samfunn, og det gjør oss sårbare for episoder av denne typen, så det er ikke enkelt.

Nei, og der slutter vel analysen – og handlekraften med den.

I fjor rykket politi og ambulanse ut til et slagsmål på den samme skolen. Hva slags oppvekstmiljø er egentlig Rygge ungdomsskole?

 

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.