Den fransk-algeriske rikmannen Rachid Nekkaz vet å utnytte motsetningene mellom demokratier og islam til å iscenesette seg selv: Han betaler bøtene som ilegges kvinner som bryter niqab-forbud i land som Frankrike.

Fransk-algerisk rigmand vil betale danske burkabøder
Nå har han kastet øynene på Danmark som er ved å vedta et lignende maskeringsforbud. Tilfellet Nekkaz burde fortelle politikere og medier at konfliktenbyr på rike muligheter for de som vil utnytte det frie samfunn til å undergrave det.

”Jeg vil gøre alt for at neutralisere den danske lov. Det betyder, at jeg vil betale samtlige bøder, der måtte blive idømt i Danmark. I andre lande som Frankrig og Belgien er det lykkedes mig at neutralisere loven, så den ikke længere håndhæves. I Belgien er man holdt op med at give bøder,” siger Rachid Nekkaz.

Som den teatralske mannen han er, varsler Nekkaz at han fredag kl 1500 vil holde møte foran Christiansborg.

Det Nekkaz driver med er et forsøk på utpressing.

”Jeg vil fortælle det danske Folketing, at det er nytteløst at indføre et forbud, for kvinderne vil alligevel ikke komme til at betale bøderne,” siger Rachid Nekkaz.

Naser Khader (k) er provosert.

”Det kan vi ikke acceptere, ligesom vi heller ikke kan acceptere, at nogen betaler fartbøder for personer, der kører for stærkt. Han underminerer dansk lovgivning, og det skal vi forhindre,” siger Naser Khader.

”Vi har allerede drøftet, hvordan man kan forhindre, at en rig islamist betaler bøderne for kvinderne. Præcist hvordan det skal gøres, skal vi have juristerne til at se på. I yderste konsekvens kan vi ændre strafferammen fra bøde til fængselsstraf,” siger Naser Khader.

Folketinget bør ta lærdom: Et niqabforbud utfordrer ummahen. Har Folketinget tenkt over neste trekk? De har vært mer opptatt av å forhindre at loven oppfattes diskriminerende overfor muslimer. Det hjelper ikke. Det gjør den likevel.

Nekkaz driver opptrapping. Han viser hvordan man kan nøytralisere demokratiske vedtak ved hjelp av lovlige midler. Hva vil Folketinget gjøre med det?

Også Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, er villig til at skærpe loven, hvis den bliver omgået.

”Det kommer ikke som en overraskelse, at han vil betale bøderne i Danmark, som han har gjort i andre lande. Hvis det bliver nødvendigt, kan vi for eksempel skrive ind i loven, at bøderne skal betales individuelt. Derudover kan pengegaver beskattes, og endelig kan vi skærpe straffen til fængsel. Det er der ikke flertal for nu, men andre partier kan måske flytte sig i den retning, hvis det viser sig, at vi har et problem,” siger Martin Henriksen.

Men Nekkaz skal møtes på den offentlige scene. Han spiller for galleriet. Onsdag reiser han til Teheran for å betale kausjon for en av kvinnene som er fengslet for å ha kastet hijaben. Det er smart tenkt. Han får stor oppmerksomhet som en som slåss for frihet for både tildekkede og ikke-tildekkede.

Politikerne vil gjerne klynge seg til lovene. Det strikt juridiske, men dette er noe mye mer. Det er en politisk kamp mot en motstander som har lært seg alle tricksene i boken. Våre politikere må snart lære seg noen nye de også, ellers taper de.

 

 

 

 Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂