Video 1

Kritikerne tåler ikke den nye versjonen av Death Wish. Den første gjorde stor suksess med Charles Branson i hovedrollen. Det var på et tidspunkt hvor New York var plaget av høy kriminalitet. Alle kjente noen som var blitt ranet på t-banen. Nå kommer Bruce Willis inn og opplever at når det forferdelige skjer er det ingen der som kan yte ham og familien rettferdighet. Systemet slår oppgitt ut med hendene. Det finner han seg ikke i. Han tar loven i egne hender. Det er selvsagt derfor liberale kritikere hater filmen.