Bildet: Tyrkerne sendte armenerne ut på dødsmarsjen ut i ørkenen i øst. Bare noen få tusen klarte å komme seg over grensen til Syria og Libanon, og selv der ble mange tvangsassimilert og tvangskonvertert.

Den nederlandske nasjonalforsamlingen stemte torsdag med overveldende flertall for å anerkjenne massedrapene på armenerne i sluttfasen av første verdenskrig som folkemord. Men det var et ikke-juridisk vedtak.

Ikke før var avstemningen i havn før regjeringen tok forbehold.

Vedtaket ble gjort med 142 mot tre stemmer. Etter at vedtaket var i boks, uttalte den nederlandske regjeringen at den skal fortsette å diskutere «spørsmålet om det armenske folkemordet», men at det ikke foreligger planer om offisiell anerkjennelse.

– Selv om de fire partiene i regjeringen stemte for vedtaket i nasjonalforsamlingen, kommer regjeringen til å være tilbakeholden. Regjeringen kommer derfor ikke til å følge opp nasjonalforsamlingens vedtak, sier utenriksminister Sigrid Kaag.

– Vi skal vise vår respekt for ofrene og de pårørende etter alle massakrer mot minoriteter, sier Kaag, som understreker at regjeringen ikke kommer til å slå fast om hvorvidt det har funnet sted noe «folkemord» eller ei.(NTB)

Moralsk slår regjeringen bena under seg selv – og armenerne. Geert Wilders Frihetsparti hadde foreslått full, bindende anerkjennelse. Det ville ikke regjeringspartiene gå med på. Men spørsmålet er om de ikke reaksjonene fra Ankara likevel blir sterke. Erdogan tåler ikke at noen pirker ved Tyrkias blodige fortid.

Tyskland har forsøkt en lignende smyge-utenom-løsning i håp om ikke å vekke tyrkernes vrede, men like dårlig resultatet.

Den tyske nasjonalforsamlingen anerkjente 2. juni 2016 massedrapet på armenerne som folkemord, men tyske myndigheter uttalte tre måneder senere at vedtaket ikke var juridisk bindende. Pave Frans har to ganger brukt betegnelsen folkemord om det osmanske rikets massedrap på armenere under første verdenskrig. Også den gang reagerte Tyrkia kraftig. (NTB)

NTB danser rundt fakta ved å skrive at:

Armenerne har lenge forsøkt å få gehør for at massedrapene skal regnes som et folkemord, men Tyrkia er en sterkt motstander av dette, og mener at drapene på armenerne var del av en felles tragedie som rammet både armenere og tyrkere. (NTB)

Drapene på armernerne var folkemord. Det er historikerne enige om. At gjerningsmennenes arvtakere ikke ønsker å vedstå seg sin fortid er ikke merkelig.

Vesten kjøpslår med sannheten, sjelden en holdbar løsning.