Doktorand in spe satt fire uker tildekket på Grønland torg og vant pris for «uvitenskapelig» masteroppgave som «handler om hvordan kjønn og kropper interagerer i et avgrenset rom». 

–Ett funn er at Grønland torg er et kjønnet rom som blir brukt ulikt av kvinner og menn. På det åpenbare planet, er det er et rom for hvile for mannlige kropper og et rom for mobilitet for kvinnelige kropper, sier hun.

Baugerud mener at hennes forskningsdesign kunne avdekke skjulte fordommer som finnes mot kvinner som bruker tildekning.

–Jeg ble veldig overrasket over at jeg fikk direkte kommentarer på min kropp når jeg hadde på meg hodeplagg. Dette hadde vært vanskelig å avdekke uten en fenomenologisk undersøkelse av den tildekte kroppen, sier hun.


Vant pris for masteroppgave om kjønn og tildekte kvinnekropper på Grønland torg – Senter for tverrfaglig kjønnsforskning