Sakset/Fra hofta

Sosialrealisme a la Sovjetunionen: Wojciech Fangor: Postaci (1950)
«Sossarna», de svenske Socialdemokratarna og Arbeiderpartiets søsterparti, går nye veier i kampen for menneskerettigheter og mot hat. I partidokumentet «Trygghet i en ny tid» fra april 2017 finnes en lang rekke vedtak som legger føringer for partiets arbeid de kommende år.
Motion G26 tar til orde for å gjøre alle partimedlemmer til «köksbordskämpar för medmänsklighet» ved å gi medlemmene grunnleggende kunnskaper i «hur man kan skaffa sig en anonym facebook-profil». For tenk så fint om alle kunne ta i et tak fra kjøkkenbenken? Bakgrunnen er selvsagt alt hatet fra skribenter som Julia Ceasar, de forferdelige Sverigedemokratene samt deres medløpere som bare har som mål å skille mennesker fra hverandre. Pluss en dæsj hudfarge, förstås. Man kan saktens lure på hvem som er de virkelige rasistene her.

Kampropet fra sossarna går så her:

Låt oss förvandla de socialdemokratiska partimedlemmarna till en armé av köksbordskämpar i humanitetens tjänst!

Den humanitære stormakten fornekter seg ikke. Vedtaket lyder slik:

G26:1 att uppdra till partistyrelsen att bygga och stödja ett virtuellt nätverk av partimedlemmar i syfte att främja humanism och mänskliga rättigheter och aktivt motverka hat, främlingsfientlighet, hot och trakasserier på nätet

Det er åpenbart intet feil med en egen «trollfabrikk», bare den tilhører de «gode». Putin kunne ikke gjort det bedre – kanskje sossarna til og med har noe å lære ham?

Hele begrunnelsen for vedtaket er gjengitt under. Selv om henvisningen til Anton med sverdet i Trollhättan selvsagt er høyst relevant, viser teksten på foruroligende måte hvor ensidig svensk politikk er blitt.

MOTION G26

STOCKHOLMS ARBETAREKOMMUN

Gör alla partimedlemmar till köksbordskämpar för medmänsklighet

Vi lever i förfärliga tider, även här hemma i vårt lugna Sverige. Finns det något vi socialdemokrater kan göra för att förhindra flera skolattacker likt den i Trollhättan eller andra våldsdåd där barn, unga och vuxna dödas eller misshandlas enbart för att deras hud har en annan färg än nordiskt blek? Vi tror det.

Vår tanke utgår ifrån att vi, organiserade socialdemokrater, är ganska många. Cirka 100 000 personer är medlemmar i det socialdemokratiska partiet. Många av oss är aktiva, men det stora flertalet är med för att visa sin solidaritet med drömmen om ett samhälle där alla samhällsmedlemmar, oavsett kön, ras, utbildning, religion, sexuell läggning eller ekonomisk styrka har lika värde och lika rätt. Tänk om alla vi 100 000 varje dag kunde utföra en aktiv handling för att främja denna dröm? Och dessutom hemma vid köksbordet? Eller i favoritfåtöljen?

Låt oss ett ögonblick tänka på den tragedi som inträffade i Trollhättan. En ung man, bara 20 år med ett helt liv framför sig, greppar ett vässat svärd och går till en skola där det går många barn med en mörkare hudfärg än han själv. Hans avsikt är att döda så många han kan av dem.

Hur kan detta vara möjligt?

Vi tror att internet är en del av svaret på den frågan. Den unge mannen beskrevs som tillbakadragen och ensamboende. Han tillbringade mycket tid vid datorn där han sökte upp sajter där hatet flödar mot människor som inte fötts i Sverige, där sådana bitterhetens apostlar som Julia Ceasar eldar hatet mot olikhet, där sverigedemokraternas sympatisörer finner näring för en politik som ska skilja människor från varandra istället för att förena dem i ett samhälle där alla har plats.

Det har alltid funnits dårar och våldsbrott har alltid inträffat. Skillnaden är att nu kan de mottagliga, ofta mycket ensamma individer som när galna tankar få dem bekräftade dagligen och stundligen på nätet, av vredgade debattörer som finner livslust i hatet.

Det är här vi menar att vårt partis alla medlemmar kan göra nytta. Låt oss förvandla de socialdemokratiska partimedlemmarna till en armé av köksbordskämpar i humanitetens tjänst!

Vad krävs? För att göra en köksbordskämpe av en, kanske äldre partimedlem, krävs lite grundläggande utbildning i hur sociala medier fungerar. Kanske ska man lära sig hur man kan skaffa sig en anonym facebook-profil (det finns ett gäng därute som inte drar sig för att bära sig fysiskt illa åt mot människor med andra åsikter än de själva).

Dessutom behöver partiet centralt hålla koll på hatsajterna och följa med när hatpratet flyttar till nya virtuella hemvister för att kunna kommunicera detta till våra köksbordskämpar. Vi tror också att partiet behöver bygga ett nätverk för köksbordskämparna där de kan få hjälp, tips och råd om hur man argumenterar – och där de kan få stöd av varandra!

Så mycket mer krävs inte för att en ung man som den 20-årige Anton i Trollhättan ska mötas av en invändning på de sajter där han idag får sin bitterhet och sitt hat bekräftat, oemotsagt.

Just vårt parti, som har respekten för alla människors lika rätt och värde som ryggraden i all vår verksamhet, har ett särskilt ansvar för att möta hatet mot olikheten. Och just vårt parti har den särskilt goda förutsättningen att göra skillnad därför att vi är många.

Vi menar att detta också är ett sätt att bedriva politik på de nya villkor som råder sedan internet tillkommit. Ett parti i tiden måste verka i sin tid och med sin tids medel för att nå fram där vår röst, vår samhällssyn och vår ideologi behöver synas och höras. Vi kan ge ett delvis nytt innehåll åt begreppet folkrörelse.

Partikongressen föreslås besluta:

G26:1 att uppdra till partistyrelsen att bygga och stödja ett virtuellt nätverk av partimedlemmar i syfte att främja humanism och mänskliga rättigheter och aktivt motverka hat, främlingsfientlighet, hot och trakasserier på nätet

Stockholms Allmänna Kvinnoklubb

Stockholms Arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

 

Les også

-
-
-
-
-

Les også