I Sverige ble det fra 1. januar straffbart å dele bilder eller foto fra ulykkessteder. Ambulanseansatte hilser forbudet velkommen. De vil helst ha totalforbud mot foto/film av ulykker.

Loven heter på typisk svensk maner: Lag mot olaga integritetsintrång. 

Integritetsbeskyttelsen står så sterkt i Sverige at det innskrenker normal atferd, som å ta et bilde av noe uvanlig, som en ulykke.

Straff kan komme om filmer fra ulykkessteder deles, der utsatte personer er synlige. Ambulansepersonell i Sverige håper nå at dette er første steget mot et fullstendig fotoforbud på ulykkessteder.

– Nå er det en risiko at ved spredning av bilder kan man bli tiltalt og straffet. Det er ikke et rent fotoforbud, men et steg i riktig retning. Det er slik vi tolker loven, og jeg vet at Räddningstjänsten tolker det på samme måte, sier ambulanseforbundets leder Gordon Grattidge till SVT.

Grattidge sier også at han håper at den nye loven avskrekker mennesker fra å filme eller fotografere på ulykkessteder.

Hva vil det si at «utsatta personer syns»? Er det gjenkjennelighet, eller det bare det at de er synlige?

Konsekvenser for ytringsfriheten blir ikke berørt med ett ord. Det er mange sider ved foto fra et ulykkessted. Noen gode, noen dårlige. Noen berører også rettssikkerheten: Vitner kan ha tatt bilder som forsikringsselskaper eller etterforskere trenger. Hva med politiske myndigheter og medienes samfunnsoppdrag? Mediene legger ned lokalkontor fordi de vet at vanlige mennesker drar opp smarttelefonen og tar bilder så fort det skjer noe. Nå blir det straffbart. Neste sted er at det blir usikkerhet om det i det hele tatt skjedde noe. Man får en melding, fra politiet, men ingen bilder. Bilder vil kunne fortelle at politiet kanskje ikke sa hele sannheten, at det var omstendigheter som ikke kom frem? Visse «ulykker» ønsker ikke myndighetene oppmerksomhet om. Ved et totalforbud kan man si at noe aldri har skjedd. Det kan ikke bevises.

Å filme på ulykkessteder er nå straffbart i Sverige

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.