Men igjen, det er hverken påkledning, alenegåing, belysning, buskas eller alkolhol som voldtar kvinner.  Det er menn. Og i Sveriges tilfelle er det grupper av dem. Og nei, det er ikke svenske menn som plutselig har dannet voldtektsgrupper på jakt etter enslige kvinner som beveger seg ute om kvelden. Dette er menn med et helt annet kvinnesyn. De jakter dem som byttedyr og de ler av de som protesterer.