Nytt

EU-kommisjonen foreslår for første gang aktivering av artikkel 7 i EU-traktaten. Prosessen kan i ytterste konsekvens føre til at Polen fratas stemmeretten i EU.

EU-kommisjonen legger nå fram et formelt forslag for EUs ministerråd om aktivering av artikkel 7 i EU-traktaten.

Artikkel 7 kalles «atombomben» i EU-samarbeidet. Aktivering av denne artikkelen betyr at et medlemsland kan fratas stemmeretten i unionen.

Grunnlaget er alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på. EU-kommisjonen mener den pågående domstolsreformen i Polen, har skapt en klar risiko for slike brudd.

Det må være fire femdelers flertall i ministerrådet hvis forslaget om aktivering av prosessen skal gå videre.

Skal det vedtas straffetiltak, for eksempel at Polen fratas stemmeretten, må det være enstemmighet.

Det er ventet at Ungarn i et slikt scenario vil komme Polen til unnsetning og blokkere for et vedtak.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!