Nytt

Illustrasjonsfoto: YouTube.

 

Stadig flere migranter som sitter fast i Hellas, forsøker å komme reise med fly til andre EU-stater ved hjelp av falske pass. Die Welt skriver at antall oppdagede tilfeller ifølge Europol økte fra 429 i første kvartal til 729 i andre kvartal, hvilket tilsvarer 70 prosent.

Hvor mange som kommer seg uoppdaget igjennom, er naturlig nok ukjent, men det er nærliggende å anta at det antallet også øker.

De fleste forfalskede dokumentene blir oppdaget hos syrere, afghanere, iranere, tyrkere, albanere og eritreere. Syrerne bruker fremfor alt forfalskede greske og italienske legitimasjonspapirer, samt tyske eller syriske pass. Afghanerne skal derimot for det meste ha blitt oppdaget med falske franske legitimasjonspapirer eller koreanske pass, ifølge en rapport.

Det er velkjent at flere «fabrikker» for produksjon av falske reisedokumenter er blitt oppdaget i Hellas. Også her må man regne med at ikke alt blir avdekket.

Reisemålene er i hovedsak Tyskland, Italia, Nederland, Belgia og Sveits, hvor livet ganske sikkert er mer komfortabelt enn i overfylte greske leire. Og fra disse landene ligger veien om ønskelig åpen til vårt eget.

 

Kjøp «Betraktninger over revolusjonen i Europa» av Christopher Caldwell fra Document forlag her.