Nytt

Jusprofessor og ekspert på forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt.

Finansminister Siv Jensens håndtering av SSB-saken er uryddig, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

– Det er spesielt at man ikke har satt i gang en oppsigelsessak, men bare har fått diverse utsagn i mediene. Det må ha vært litt som en Kafka-prosess for Meyer. Så lenge hun ikke har fått et skriftlig dokument med en rimelig presis angivelse av statsrådens kritikk, så er det vanskelig å svare, sier Bernt til NTB.

På en pressekonferanse fredag sa Jensen at hun ikke hadde tillit til SSB-direktør Christine Meyer, og sa deretter at dette er en situasjon Meyer må vurdere. Jensen har altså tilsynelatende ikke startet noen formell oppsigelsesprosess.

Da de to skulle møtes fredag, valgte Meyer å ta med advokat. Det førte til at Jensen avlyste møtet.

– Jeg har stor forståelse for at Meyer ønsket å ha med advokat som kan sørge for at hennes rettigheter blir ivaretatt slik saken sto, sier Bernt.

NTB har fått innsyn i SSB-direktørens arbeidsavtale. Her går det fram at Meyer er «forpliktet til å finne seg i omplassering til andre arbeidsoppgaver» dersom hun ikke «innfrir stillings- og resultatkrav». Kravene er listet opp i avtalen. Det heter også at arbeidsgiver kan si opp arbeidsforhold «på de grunnlag og med de frister som følger av tjenestemannsloven».

Ifølge Bernt er det lite aktuelt at en toppleder på Meyers nivå blir omplassert, og at realiteten er at hun før eller siden må forlate stillingen.

– Spørsmålet er på hvilke premisser det skal skje, sier han. Begge parter er lite tjent med at en oppsigelsessak går til domstolene. Her bør målet være å komme fram til en minnelig ordning – et forlik – der Meyer kan forlate stillingen med uplettet rulleblad, og på vilkår som hun kan akseptere.