Kort

Vi må erkjenne at voldsproblemet i Oslo-skolen har med høy innvandring å gjøre, sier Utdannings- og forskningskomiteens nye leder Roy Steffensen (Frp). Det skyldes klasseskiller, sier Raymond Johansen, men hva skaper disse, om ikke innvandring? Utdanningsnytt