Tavle

Vi får melding om at Disqus er hacket. Det vil si at identiteter kan avsløres. De som ikke ønsker at anonymitet skal avsløres, bør derfor skifte passord. Better safe than sorry.

For ordens skyld: Dette har ikke noe spesifikt med Document.no å gjøre. Disqus er et kommentarsystem som brukes på mange plattformer.

For å lese mer gå til Disqus.com

https://haveibeenpwned.com