Nytt

Eksplosjonen i en t-banevogn i London etterforskes som terror. Det kommer ikke veldig overraskende, men det var en stund usikkert.

Ikke minst fordi myndighetene selv ikke bare er tilbakeholdende, men aktivt går ut og forsøker å gi inntrykk av at man ikke anser det for terror. Således uttrykte utenriksminister Boris Johnson seg på en slik måte.

– Informasjonen jeg sitter på er begrenset, og det er veldig viktig ikke å spekulere for øyeblikket, sier Johnson til Sky News.

Han ber folk fortsette dagen på så normalt vis som de kan.

– Etter det jeg forstår er det britiske transportpolitiet og Transport for London på saken, og de vil oppdatere nettsidene sine så snart vi har mer informasjon, sier Johnson.

Publikums årvåkenhet er et uunnværlig aktivum.