Nytt

Det ligger an til et svært jevnt valg, ifølge Valgdirektoratets prognoser. Flertallet vippet en kort periode i opposisjonens favør.

Snaut halvannen time etter at valglokalene stengte, viste Valgdirektoratets prognose helt dødt løp mellom blokkene – og med Miljøpartiet De Grønne i avgjørende vippeposisjon. Det vil si at dagens regjeringspartier og støttepartiene KrF og Venstre sammen lå an til å få 84 mandater. Det samme gjorde opposisjonspartiene, med unntak av MDG, som lå an til å få 1 mandat.

Men den situasjonen var et unntak i det som i løpet av den første timen var et bilde av fortsatt borgerlig flertall, riktignok tidvis svært knapt. Dagens fire samarbeidspartier svingte mellom 85 og 90 mandater – altså fra knappest mulig flertall, til å være på trygg grunn med klar margin.