Nytt

Første prognose gir fornyet borgerlig flertall

De borgerlige beholder flertallet i Stortinget med 88 av 169 mandater, ifølge Valgdirektoratets prognose.

Ap: 27,2, -3,7 (50 mandater)

SV: 5,7, +1,6 (11 mandater)

Rødt: 2,7 +1,6 (1 mandat)

Sp: 9,5, +4,0, (18 mandater)

KrF: 4,1 -1,5 (8 mandater)

MDG: 3,3, +0,5 (2 mandater)

Venstre: 3,9 -1,3 (2 mandater)

Høyre: 26,2, -0,6 (48 mandater)

Frp: 15,7 -0,7 (29) mandater)