Ifølge VGs valgdagsmåling beholder de borgerlige flertallet i Stortinget med 88 av 169 mandater.

VGs valgdagsmåling viser et fortsatt borgerlig flertall. Arbeiderpartiet er største parti på målingen, med 26,6 prosent oppslutning. Det sikrer 48 mandater. Høyre får en oppslutning på 24,2 prosent på valgdagsmålingen, noe som gir 43 mandater.

Etter det NTB får opplyst er VG alene om å lage valgdagsmåling i år. I tillegg kommer det prognoser fra Valgdirektoratet fra klokka 21 og utover. Dessuten vil TV 2 utarbeide sin egen prognose som også vil bli oppdatert gjennom valgkvelden.

En prognose baserer seg på innrapporterte resultater, mens en valgdagsmåling er en undersøkelse som gjennomføres på valgdagen. Det skjer ved at velgere blir spurt om hva de har stemt.

Ap: 26,6 %, 48 mandater

Frp: 14,7 %, 28 mandater

H: 24,2 %, 43 mandater

KrF: 4,8 %, 8 mandater

V: 5,4 %, 9 mandater

SV: 6,0 %, 11 mandater

Sp: 9,8 %, 17 mandater

Rødt: 3,1 %, 2 mandater

MDG: 3,8 %, 3 mandater

Andre partier: 1,6 %, 0 mandater