Horst Seehofer. Foto: Wikimedia Commons.

 

Mens den tyske statsminister og CDU-leder Angela Merkel tidligere har avvist å innføre noen øvre grenser for antall årlige migranter til Tyskland, går søsterpartiet CSUs leder og Bayerns statsminister Horst Seehofer nå ut og gjentar kravet i et intervju i Focus.

Seehofer begrunner sitt standpunkt med vanskelighetene med utsendelse av avviste asylsøkere, et tiltak som mer innvandringsliberale personer sier må styrkes. Om man skal tro CSU-lederen, er det en illusjon å tro at Tyskland vil bli i stand til å sende de hittil 250.000 avviste asylsøkerne tilbake til hjemlandene.

Det er «nesten umulig å sende migrantene tilbake når de først er kommet til landet». Seehofer sier at det har mange grunner. «Det går massevis av ankesaker mot utvisninger for domstolene. I de fleste tilfellene mangler det papirer, og uten papirer tar ikke opphavslandene imot folk. I andre tilfeller finnes det legeattester. Atter andre har slått røtter her eller funnet en skytshelgen som setter alt inn på at de skal få bli i landet. Dette er forbundsrepublikkens virkelighet i 2017.»

Migrantene må stanses på EUs yttergrense, kommenterer CSU-lederen: «Det er til syvende og sist mye mer kristelig og humant å si at de ikke får bli, enn å sende dem rundt i hele Europa.»