Holmlia sentrum.

Tingretten mener 18-åringen som er siktet for dødelig vold mot en 16 år gammel gutt ved Holmlia skole i juni, skal løslates. Påtalemyndigheten anker kjennelsen.

– Retten har sammenholdt klientens forklaring med objektive funn og funnet at det ikke er riktig å holde ham i varetekt. Det er jeg enig i. Retten har vurdert saken slik jeg har vurdert den fra første stund, sier 18-åringens forsvarer Øyvind Bratlien til NTB om kjennelsen.

Lettet, men berørt

Tingretten mener forholdet 18-åringen kan mistenkes for, er langt mindre alvorlig enn det han er siktet for i dag. Dette gjelder blant annet om 18-åringen har forårsaket 16-åringens død. Tiltalte erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen og er lettet over å bli trodd i retten.

– Han var selvsagt veldig lettet, samtidig som han fortsatt er berørt over dødsfallet. Han er fortsatt preget av det, sier Bratlien.

Han legger til at 18-åringen håper det blir lettere for alle å håndtere saken om klienten ikke er ansvarlig for dødsfallet.

Grov kroppskrenkelse under tvil

Retten mener 18-åringen under tvil kan siktes for grov kroppskrenkelse. Da vektlegges offerets unge alder og at hendelsen skjedde uten foranledning.

– Retten finner imidlertid ikke at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å være straffskyldig med hensyn til den betydelige skadefølgen eller dødsfølgen, heter det i kjennelsen.

Ved domfellelse mener retten at siktede risikerer en fengselsstraff på mellom 45 dager og fem måneder ubetinget fengsel.

18-åringen har allerede sittet over 60 dager i varetekt, og retten mener det nå er fare for oversoning. Dessuten peker retten på at faren for bevisforspillelse er svak og at siktedes påvirkelseskraft på vitnene er begrenset.

Påtalemyndigheten anket

Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om – og fikk innfridd – at anken ble gitt oppsettende virkning, noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken behandles i lagmannsretten.

– Jeg forventer at lagmannsretten opprettholder løslatelsen, sier Bratlien.

Han mener dessuten at tiltalen må være mildere enn det 18-åringen nå er siktet for.

– Jeg mener tiltalen skal lyde på kroppskrenkelse, slag med flat hånd, sier han.

12. juni ble en 16 år gammel gutt blir utsatt for en voldshendelse i nærheten av Holmlia skole i skoletiden. Han fraktes til barneintensiven på Rikshospitalet og blir erklært død halvannen måned senere, tirsdag 25. juli.

18-åringen er siktet for grov kroppsskade. Han har erkjent skyld for slag med flat hånd, men mener at det ikke har sammenheng med utfallet for 16-åringen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂