Nytt

Innenriksminister Anders Ygeman og infrastrukturminister Anne Johansson går av. De har begge fått mistillit av den borgerlige opposisjonen. Den tredje de krevde fjernet, forsvarsminister Peter Hultqvist, blir sittende (bildet).

Det gjenstår å se hvordan Alliansen vil reagere på Stefan Löfvens utspill. Löfven forsøker å utmanøvrere opposisjonen, men det en to-tredels seier er neppe nok i en så alvorlig sak.

Forsvarsministeren er blant de mest berørte av IT-skandalen. At han blir sittende er et tegn på at regjeringen ikke tar det parlamentariske ansvar.