Innenriks

Den russiske ambassaden kritiserer regjeringens beslutning om å forlenge ordningen som gir amerikanske marinestyrker adgang til å øve og trene på Værnes.

I uttalelsen som lørdag ble lagt ut på ambassadens Facebook-sider , framholdes det at den amerikanske tilstedeværelsen bryter med norsk basepolitikk, som slår fast at det ikke skal være permanente baser med fremmede styrker på norsk jord i fredstid.

– Dette er ikke i tråd med tradisjonen med godt naboskap, og det gjør Norge til en mindre forutsigbar partner. Det kan også øke spenningen og føre til en destabilisering av nordområdene. Vi ser på dette som en del av de USA-ledede militære forberedelsene som har tiltatt i kjølvannet av antirussisk propaganda-hysteri, skriver ambassaden i en uttalelse til nyhetsbyrået Reuters som også er gjengitt av AP.

Utvider med ett år

Onsdag ble det klart at regjeringen forlenger rotasjonsordningen som gir amerikanske marinesoldater adgang til å øve og trene på Værnes til ut 2018. Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ble orientert om avgjørelsen samme dag.

Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men under møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år. Det innebærer at ordningen med tilhold av amerikanske marineinfanterister på Værnes videreføres for en periode på ett år.

Kraftig kritikk

Beslutningen om å tillate nærvær av amerikanske styrker på norsk jord er kraftig kritisert av Russland. I januar offentliggjorde den russiske ambassaden en uttalelse som i skarpe ordelag kritiserte avgjørelsen, men misnøyen var åpenbar allerede i fjor høst.

Men statsminister Erna Solberg (H) er uenig.

– Dette er ikke brudd på basepolitikken. Vi har alltid ment at vi kan ha øvelser, trening og tilstedeværelse i Norge. Det er permanente baser vi ikke skal ha, sa hun til NTB.