Nytt


Khuram Butt. Foto: Metropolitan Police, London / Reuters / Scanpix (utsnitt).

 

Nye opplysninger om Khuram Butt, den ene av de to hittil identifiserte London Bridge-terroristene, viser at han hadde vært gjenstand for undersøkelser fra politiets og den innenlandske sikkerhetstjenestens side. London-politiets antiterrorenhet hadde innledet etterforskning av ham i 2015 – med god grunn.

The Times skriver at Butt hadde forbindelser både til den fengslede hatpredikanten Anjem Choudary og til Sajeel Shahid – en mann som skal ha hjulpet til med opptrening av Mohammed Siddique Khan, den eldste av de fire selvmordsterroristene som drepte 52 mennesker i terrorangrepet mot tre undergrunnstog og en buss i London den 7. juli 2005.

Butt, a married father of two young children, worked as an attendant at an all-Muslim gym in east London run by Sajeel Shahid, 41, a member of Choudary’s network who allegedly helped to set up weapons training in Pakistan for the bombers who attacked three Tube trains and a bus on July 7, 2005.

The Times understands that Mr Shahid was close friends with Butt, who worked a few hours a week at Ummah Fitness helping to run high-octane mixed martial arts. Butt would use the gym to approach young pupils for radicalisation, a source said.

Butt’s links to Mr Shahid will raise further concerns. The gym boss was named with two of his brothers in a New York court in 2004 by Mohammed Junaid Babar, a US terrorist who turned supergrass. Babar said: “I set up a jihad training camp where those who wanted to go to Afghanistan, where they could learn how to use weapons, and . . . any explosive devices that they wanted to test out over there. And I also provided lodging and transportation in Pakistan for them, and I transported them to and from the training camp.”

Man skulle kanskje tro at alarmklokkene ville ringe når det drives radikalisering i et treningsstudio drevet av en person som med finnes så kompromitterende etterretninger om. Shahid var sågar utvist fra Pakistan. Ummah Fitness, smak på navnet. I lys av det myndighetene visste, ville kanskje Jihad Gym ha vært vel så dekkende.

Den engelske avisen kan opplyse om at Butt var på listen over de 3000 jihadistene sikkerhetsmyndighetene anser som farligst, men at han var blitt nedprioritert. Det fantes nemlig ingen konkrete tegn til at han planla et angrep. Man må tilsynelatende forsøke å gå til anskaffelse av skytevåpen, sprengstoff eller kjemikalier for å oppfylle det kriteriet.

He was one of the 3,000 jihadists in Britain who are the subject of about 500 investigations but was moved to the “lower echelon”.

Butt ble altså gjenstand for den samme nedprioriteringen som franske myndigheter gjorde av Toulouse-terroristen Mohammed Merah.

De europeiske sikkerhetstjenestene er med andre ord ikke i nærheten av å ha kapasitet til å følge med på alle jihadistene de klassifiserer som farligst. Selv blant de aller farligste må de velge hvem som skal få oppmerksomhet, de andre kan gjøre sine forberedelser uten å bli oppdaget.