Terrorangrepet i Manchester minner oss om den brutale virkeligheten: Vi er i krig.

Det forplikter oss til å forstå at krigen pågår uansett om vi kjemper for å vinne den, eller vi ender opp med å tape og bli underkastet islam.

Det forplikter oss til å vise mot og intellektuell redelighet nok til å se fienden i øynene. Fienden er ikke de enkelte islamske terroristene, men selve islam.

Vi kommer til å tape denne krigen med mindre vi erkjenner at ondets rot ikke er personene, men religionen som hjernevasker og forvandler personer til dødsmaskiner.

La oss gjenoppdage plikten til sannhet og retten til frihet, og fordømme islam høyt og tydelig, for islam er en ideologi som er totalt uforenlig med den sekulære, liberale statens lover, med reglene den siviliserte sameksistensen bygger på, og med verdiene som holder oppe vår sivilisasjon.

Magdi Allam