Kort

Lærere i Oslo rapporterte om 1940 tilfeller av vold i fjor, en dobling fra året før, hvorav 900 alvorlige (spark, knivbruk etc). Lærere som vil politianmelde, føler seg motarbeidet. Utdanningsetaten tier. Dagsavisen