Nytt

Tidligere i år meldte regjeringen i Østerrike at de hadde intensjoner om å forby full ansiktstildekning.

«We are committed to an open society, which also presupposes open communication. A full-face veil in public places stands in its way and will therefore be banned».

I teksten til lovforslaget sto det spesifikt at de som ikke ville tilpasse seg de rådende kulturelle verdiene i Østerrike bare kunne pakke snippsekken.

«Those who are not prepared to accept Enlightenment values will have to leave our country and society»

Lovforslaget førte til store protester. 3.000 muslimske kvinner og deres tilhengere protesterte i Wien mot regjeringens beslutning om å innføre et offentlig burka- og niqabforbud.

De 3000 hijab-, burka- og niqabkledte demonstrantene ble heldigvis ikke hørt. Den nye loven er vedtatt. Og fra og med oktober kan politiet begynne å bøtelegge de som bryter forbudet.

Men østerrikerne ga seg ikke der. Flere innstramninger og påbud for asylsøkere ble også vedtatt. De som blir ansett for å ha en «god sjanse» for å få opphold må gå på en tolv måneders «integrasjonsskole». De som ikke vil delta i undervisningen eller nekter å utføre ubetalt offentlig arbeid, vil få velferdstønadene kuttet.

I 2014 ble det beregnet at det bodde 574.000 muslimer i Østerrike. Over 200.000 av disse bor i Wien. Totalt bor det 8,7 millioner mennesker i Østerrike så det betyr at ca. 7% av befolkningen er muslimer.

Daily Mail