Illustrajon av Thomas Knarvik

I juni 2016 ble det fremmet en sak i det canadiske parlamentet. Den gikk under navnet e-411 (Islam). Ved slutten på teksten sakser vi:

We, the undersigned, Citizens and residents of Canada, call upon the House of Commons to join us in recognizing that extremist individuals do not represent the religion of Islam, and in condemning all forms of Islamophobia.

«condemning all forms of Islamophobia». Man ønsket altså at Canadas parlament skulle fordømme alle former for såkalt islamofobi. Denne underskriftskampanjen kom med nesten 70.000 underskrifter. En såkalt e-petition. Man trenger 500 underskrifter og et parlamentsmedlem som er villig til å fronte saken. Dette ble innført i 2015 som en prøveordning for å «bedre» demokratiet.

Fra denne e-411 (Islam) begynte så snøballen å rulle. Svaret fra Parlamentet kom her. På slutten leser vi:

The Government of Canada condemns all forms of racism and discrimination, including Islamophobia.

Det gis ingen definisjon på hva islamofobi er. Men nå var underskriftskampanjen godkjent og kunne gå videre til neste trinn som en innstilling til Parlamentet. En såkalt Motion. Denne innstillingen fikk betegnelsen M-103.

Teksten i M-103 lyder slik (våre uthevinger):

That, in the opinion of the House, the government should: (a) recognize the need to quell the increasing public climate of hate and fear; (b) condemn Islamophobia and all forms of systemic racism and religious discrimination and take note of House of Commons’ petition e-411 and the issues raised by it; and (c) request that the Standing Committee on Canadian Heritage undertake a study on how the government could

(i) develop a whole-of-government approach to reducing or eliminating systemic racism and religious discrimination including Islamophobia, in Canada, while ensuring a community-centered focus with a holistic response through evidence-based policy-making,

(ii) collect data to contextualize hate crime reports and to conduct needs assessments for impacted communities, and that the Committee should present its findings and recommendations to the House no later than 240 calendar days from the adoption of this motion, provided that in its report, the Committee should make recommendations that the government may use to better reflect the enshrined rights and freedoms in the Constitution Acts, including the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

23. mars 2017 ble denne innstillingen vedtatt i Parlamentet med 201 mot 91 stemmer.

All NDP and nearly all Liberal MPs supported the motion, which passed 201-91. The majority of Conservative MPs voted against, with leadership candidate Michael Chong and Simcoe North MP Bruce Stanton voting in favour. Mississauga Liberal MP Gagan Sikand and Barrie Conservative MP Alex Nuttall both abstained.

Det har vært en rekke protester i de siste månedene mot M-103.

M-103 er ingen lov, men en innstilling som senere kan utvikles videre til å bli lovfestet gjennom Parlamentet og Senatet.

Det er den liberale Iqra Khalid som har frontet saken i Parlamentet.

Det er naturlig nok blitt et stort behov for å definere Islamophobia. Iqra Khalid ga dette svaret:

«What is Islamophobia? The most commonly used definition, and the one I ascribe to, is that Islamophobia is the irrational hatred of Muslims that leads to discrimination»

De liberale insisterer at ordet islamofobi er klart og godt forstått, mens de konservative sier det forvirrende og potensielt skadelig. Et parlamentsmedlem uttrykte det slik:

«This is a word that we see often but one that many people are uncomfortable with because they do not know what it includes.»

Språkprofessor Karim Achab ved University of Ottawa sier at alle ord med -fobi impliserer en lidelse og at det dermed antyder at folk som har en negativ oppfatning av islam og som uttrykker dette burde oppsøke medisinsk eller psykologisk hjelp. Han mener at begrepet brukes for å få folk til å føle seg skyldige og for å kneble kritikk om islam. Han la til at et mer dekkende begrep ville å være å bruke fortegnelsen -anti.

Protestene i Canada har fortsatt etter at M-103 ble vedtatt.

National Post   Toronto Sun  CBC  Huffington Post

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂