Christine Meyer. Foto: SSB (utsnitt)

 

Statistisk sentralbyrås (SSB) direktør Christine Meyer sier i et intervju med Dagens Næringsliv at hun ville ha sagt nei til å lage innvandrings­regnskap dersom dette spørsmålet hadde kommet opp under hennes sjefs­periode, men at det vanskelig lar seg stanse nå som det er blitt gjort.

– Hadde det vært spørsmål om vi skulle gjøre det for første gang mens jeg har vært direktør, ville nok min holdning vært at vi ikke skulle si ja til dette, sier Meyer.

– Det er et litt vanskelig punkt fordi jeg ville hatt en litt annen skjønns­utøvelse av dette da det var et spørsmål om vi kunne gjøre det første gang, utdyper Meyer.

Akkurat det kommer ikke som noen overraskelse. Litt mer oppsikts­vekkende er Meyers begrunnelse: Hun mener at man ikke må stigmatisere:

– Vi kunne også regnet på hvor mye uføre­trygdede koster det norske samfunnet og hvor mye utviklings­hemmede koster. Det er ikke sikkert at vi ønsker å dra opp de debattene, sier Meyer.

Lederen for landets statistikk­myndighet viser med det at hun ikke skiller mellom personer som allerede er medlemmer av vårt samfunn, og dem som ikke er det. En stat må så langt som mulig behandle sine innbyggere likt, men den hverken kan, bør eller må behandle innbyggere likt med ikke-innbyggere. Det er et innvandrings­politisk spørsmål hvor mange nye medlemmer samfunnet skal få, men det er ikke et sosial­politisk spørsmål om samfunnet skal ta vare på utviklings­hemmede.

Når Meyer ikke har dette klart for seg, vil hun heller ikke være i stand til å påse at politikerne får den informasjonen de trenger for å utforme politikk. Det er ikke første gang hun leverer en moralsk avskjeds­søknad, men dette er den klart sterkeste hittil.

 

Dagens Næringsliv

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂