Kort

Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå mer enn halvparten av de fattige barna i Norge. Dagen (NTB)

Les også

-
-
-
-