Sakset/Fra hofta

Hver dag er det en eller annen i det gode selskap som tar avstand fra egen kultur og historie. Man diskrediterer det norske og later som at det ikke finnes noen nasjonal egenart. Man vil ikke kjennes ved sitt eget og spør hva er det å være norsk? Det korrekte svaret skal være at det ikke finnes noe norsk fordi alt kommer opprinnelig fra et eller annet sted utenom Norge. Skal man dra dette resonnementet fullt ut, vil det bety at vi eksempelvis ikke har noe norsk språk fordi språket vårt har sitt opphav et sted langt borte. Man unngår å opplyse om det opplagte; at det som kommer utenfra, over århundrer eller årtusener, gis et norsk preg – og slik blir norsk.

All denne avstandtagen fra eget opphav er et kjennetegn for det globaliserte Europa, og fornektelsen er slett ikke et særskilt norsk fenomen. Men det er likevel et fenomen som skjer på makronivå, men så finnes det noen som tar det helt ned til den miste cellen i samfunnet; til egen familie.

Den svenske rap-artisten Jason «Timbuktu» Diakité har nylig gjestet Trondheim i forbindelse med utgivelsen av en selvbiografi. I anledning boklanseringen lot Timbuktu seg intervjue om Rasisme i Trondheim (Timbuktu er for ordens skyld han som skrev teksten om å slå Jimmie Åkesson gul og blå og heise han i en flaggstang ).

Timbuktu har svart far og hvit mor. Han har også en hvit halvsøster.

Boka forteller om hvordan Diakité slites mellom ulike identiteter. Om hvordan han gjennom hele barndommen ble kalt «niggerdritt» hver dag på skolen og bare ønsket å være hvit og «normal» – men også om den politiske oppvåkingen i ungdomsårene da han oppdaget Malcolm X kraften i hiphop – og ble så militant at han ikke ønsket å sitte til bords med sin hvite mor og halvsøster.

Politisk oppvåkning? Ren rasisme og pur idioti er hva det er.

Uttalelsen nådde ikke de store overskriftene. Men hvilken reaksjon ville det vært om Timbuktu nektet å sitte sammen med sin far og sin svarte halvsøster?