De fleste presidenter velger en tilbaketrukket rolle etter at de går av. Obama signaliserer nå at han vil være en del av politikken hvis han føler at Trump forsøker å demontere hans politisk arv.

Det er så godt som ensbetydende med å si at Obama vil stille seg i spissen for den anti-Trump-bevegelsen man ser konturene av i USA. For hvordan skulle Trump unnlate å demontere noe av Obamas politikk? Da måtte han gi avkall på seg selv.

Obama har endret signal. Den første tiden etter valget sa han at han ville bidra til en myk overgang fra en administrasjon til den neste, slik George W. Bush gjort med hans. Nå heter det at Obama ikke vil sitte stille og se på at Trump bryter med hans prinsipper.

Det samme sier Angela Merkel og New York Times hyller henne for det.

Men det disse politikerne sier er at de vil ha veto på definisjonen av politikkens prinsipper. Obama og Merkel står for en helt bestemt type liberalitet med stor vekt på minoriteter og muslimers rettigheter. Trump står for en konservativ politikk som legger større vekt på den politiske orden. Det er ikke vanskelig å si/se at Trump er en reaksjon på Obama/Merkels politikk. F.eks politikken med åpne grenser. Hvis Obama legger ned red lines for Trump griper han inn i det amerikanske demokratiet på en hittil ukjent måte. Han vil øke polariseringen.

Men det er det med Obama og Merkel at de er overbevist om at de forvalter den eneste sannhet og det finnes nok av eksperter og medier som støtter dem i det. Det finnes også nok av aktiviter og organisasjoner som hyller dem.

President Obama is rethinking his plans to withdraw from the political arena after he leaves office next year, hinting to friends and supporters that he wants to add his voice to the shell-shocked Democratic activists and elected officials who are now angrily vowing to oppose Donald J. Trump’s presidency.

..

Dozens of liberal advocacy groups, which have received a flood of donations and new members in the chaotic days since Mr. Trump’s defeat of Hillary Clinton, are gearing up for years of clashes with Mr. Trump. After eight years of advocacy on behalf of the Obama agenda, they are racing to recast themselves as bulwarks against Mr. Trump’s expected assault on an array of Democratic policies.

The mobilization against Mr. Trump began even before his victory was official. At just after midnight on Election Day, panicked immigration rights activists gathered for a conference call to strategize. A few days later, more than 80 representatives of 57 progressive groups convened in the offices of the Leadership Conference on Civil and Human Rights in Washington.

The mood was intense, angry and unforgiving, according to people who attended the confidential organizing session, which included representatives from labor, environmental groups, immigration activists, gay rights and civil rights organizations. Jim Messina, who managed Mr. Obama’s re-election campaign, offered brief remarks at the meeting, cautioning against any attempts to compromise and work with Mr. Trump.

Hvis Trump og hans administrasjon ønsker å følge det politiske programmet de ble valgt på, heter det at de kompromissløse og ytterliggående. Noen tilsvarende advarsler finnes ikke for venstresiden.

Demokratenes og aktivistenes problem er at de ser ut til å bli mer ytterliggående over tid. Det er aktivistene og de mest militante som vinner frem. Det gjør at de ikke vinner den oppslutning de gjerne så for seg.

Obama har allerede vist tendenser til å støtte polariserende krefter. Nå risikerer han selv å bli den som diskrediterer sin egen arv. Han vil ikke ha embetet å støtte seg til.

 

https://pjmedia.com/election/2016/11/20/even-after-he-leaves-office-obama-may-oppose-trump/?singlepage=true