Aftonbladet har endelig begynt å se nærmere på tallene rundt alle voldsepisoder i det svenske gjengmiljøet. Artikkelen vitner om et land med store problemer med den kriminelle delen av samfunnet. Skyting er en del av hverdagen i de svenske storbyene. Politiet tror det kan ha noe med våpenlovene å gjøre. Blant annet kan folk som er pågrepet med ulovlig våpen slippe ut samme dag. Innvandrermiljøers overrepresentasjon i gjengkriminaliteten nevnes ikke. Økt støtte til forskning på gjengmiljøene er ønskelig for å bedre situasjonen.

Artikeln är undertecknad av poliser och forskare och visar att:
• 948 skjutningar har de senaste fem åren inträffat i Stockholm, Göteborg och Malmö.
• Minst 355 personer har skadats.
• 71 personer har avlidit.
• Cirka en tredjedel av det dödliga våldet där en gärningsman har identifierats, kan kopplas direkt till den organiserade brottsligheten.
• Allt förre dödsskjutningar klaras upp. I början av 1990-talet klarades ungefär 90 procent upp medan det efter 2010 ligger under 25 procent.


I Sverige kan en person som grips med ett illegalt vapen släppas samma dag.
Forskarna lägger nu fram flera förslag till hur situationen kan förbättras, bland annat genom ökat stöd till forskning om organiserad brottslighet, och lagändringar som innebär att det blir omedelbara konsekvenser för den som ertappas med ett illegalt vapen.

Det som i Sverige ble ansett som en utenkelig utvikling er nå normaltilstanden. Håndgranater og drive-by skytinger er bortimot hverdagskost. De som advarte mot utviklingen vet vi alle hvordan det gikk med: Rasiststempel og utestengelse fra «de godes selskap.»

«Drive-by skjutningar som för några år sedan associerades med det amerikanska gänglandskapet har blivit en realitet även i Sverige, men med skillnaden att numera används även handgranater och bilbomber. Vi har länge utrett och forskat på det grova våldet i Sverige och det framstår för oss som att det har skett en förändring. Det som för två decennier sedan bedömdes vara en omöjlig utveckling har blivit normalläge.»