Sakset/Fra hofta

Det er FNs representant Martin Kobler som uttalte dette i et intervju på torsdag. Migrantene venter bare på en anledning for å kunne ta seg over Middelhavet, sa han.

Ifølge Italia så har 128.400 ankommet landet via Middelhavet så langt i 2016. Det er fem prosent flere enn samme periode i 2015.

‘We have on our lists 235,000 migrants who are just waiting for a good opportunity to depart for Italy, and they will do it,’ Kobler told Italian daily La Stampa.

Hvor mange tusen som FN ikke «har på sin liste», er det ingen som vet.
Når skal alle de «snille» menneskene i Europa forstå at dette ikke er en folkevandring som vil gå over av seg selv? Hvor mange unge, afrikanske menn kan Europa fortsette å ta imot? Det er millioner fler som ønsker seg et bedre liv i Europa. Hvem skal bygge opp Afrika til å bli et levelig kontinent for en befolkning som vokser med 30 millioner hvert år?

Befolkningen vokser så raskt, ikke bare fordi levealderen har økt, men fordi de får flere barn enn resten av verden. Selv den svært sosialistiske avisen The Guardian er bekymret.

The total fertility rate of Africa is 88% higher than the world standard (2.5 children per woman globally, 4.7 children per woman in Africa).

Akkurat som SSB, så har FN bommet grovt på befolkningsframskrivingene. De trodde så sent som i 2004 at Afrika ville nå 2,2 milliarder innen 2100. Men det tallet er nå utdatert. Årsaken er at fødselsraten ikke har gått ned slik ekspertene forventet.

As recently as 2004, the United Nations’ expected Africa to grow only to 2.2 billion people by 2100. That number now looks very out of date.

What has caught demographers off-guard – and has required such dramatic revisions – is that African fertility has not fallen as expected. Precipitous declines in fertility in Asia and Latin America, from five children per woman in the 1970s to around 2.5 today, led many to believe Africa would follow a similar course.

Med et Libya som ser ut til å nærme seg borgerkrig, så er det ingenting som kan stanse menneskesmuglerne og migrantene som vil over havet. At EUs skip plukker opp folk bare få sjømil utenfor kysten bidrar til at antallet øker. Også det totale antallet som drukner i forsøket. I godhetens iver ser man ikke de grusomme konsekvensene for den samme godheten. Eller de lukker øynene og fortsetter å glede seg over alle de som man kan «redde». Alt imens mengden av unge afrikanske menn destabiliserer balansen i et Europa som sliter med økonomien og identiteten.

01_sea_watch.adapt.1900.1

Det er ikke familier som kommer fra Afrika.

Man kan ikke være alt for alle – så man må prioritere. Skal man prioritere sin egen befolkning eller de som ankom sist uke? Mange politikere ser ut til å tro at deres egen generøsitet og velvilje kan piskes inn i deres velgere som kun føler en økende avstand og avmakt. Men strikken er nødt til å ryke for innvandringen er nå av en størrelsesorden som ikke er bærekraftig hverken på det økonomiske, det kulturelle eller det mellommenneskelige plan.

Men altså, ifølge FN så venter det dobbelt så mange migranter i Libya som har ankommet Italia hittil i år. 235.000 personer. Hvor skal de bo i Europa? Fordelingsplanen har gått i vasken fordi migrantene selv nekter å bli flyttet til et land de ikke hadde tenkt seg. Og fremdeles bygges det grensegjerder.

Dette er en permanent situasjon som krever andre løsninger enn det vi har sett så langt. Australia tok en tøffere linje og det spørs om ikke Europa blir nødt til å gjøre det samme.

If-you-come-here-by-boat-without-a-visa-you-wont-be-settled-in-Australia

Daily Mail  The Guardian