Kort

Aftonbladet skriver om alle drapene som ryster Chicago og om hvordan byen ble en drapsby. Den svenske avisen kunne fint ha skrevet en lang artikkel om de 45 drapene og 70 drapsforsøkene i Stockholm så langt i 2016.

Voldsspiralen i eget land ønsker man ikke å fokusere på i samme grad.