Nytt

Prognosene sier at Storbritannia kommer til å forlate EU. Det er sjokk, sjokk for Brussel, sjokk for Berlin og sjokk for hele politikerklassen som føler større lojalitet oppover og mellom hverandre, enn mot folket.