Kort

De som bor i Brugata opplever en annen virkelighet.Osloby

Er Brugata et enestående tilfelle i Oslo?

Voldsepisoder, knivstikkinger, personran og åpenlys narkotikahandel døgnet rundt. Martine Henriksen (20) fikk sjokk da hun skjønte hvor hun hadde flyttet.