Tavle

Integreringsentusiaster på Hedmarken prøver seg på forskjellige tiltak for å få forskjellige befolkningsgrupper til å bli kjent med hverandre. Dette har man drevet med i noen tiår i Groruddalen. Resultatene kan ikke beskrives som noen direkte suksess. Det siste tiltaket i rekken står Ingeborg Flagstad og Ragnhild Gjems for. De ønsker å drive med integrering i grønnsakshagen. Mangfold blant grønnsaksdyrkerne og mangfold blant grønnsakene er målet. Innvandrere og nordmenn skal bli kjent mens squash og gresskar dyrkes frem. Det er bare å ønske lykke til med grønnsaksdyrkerintegreringen på gården Flagstad Østre rett utenfor Hamar by.

2016-05-31 20.37.54