Krigen mot kontanter som bankvesen, myndigheter og deler av næringslivet i Europa har ført en stund, er i ferd med å avstedkomme en reaksjon som sannsynligvis vil resultere i en våpenhvile med forsvarerne av fysiske betalingsmidler.

I de elektroniske betalingsløsningenes barndom ble man først og fremst slått av deres udiskutable fortrinn. Man betaler en regning, også til utlandet, fra desktopen hjemme eller fra laptopen hvor som helst – nå også telefonen. Man beveger seg kontantfritt med kredittkort nesten overalt i den siviliserte verden. Man skaffer seg ved behov cash, også i lokal valuta på den andre siden av planeten, med et minibankkort. Risikoen for tap av store kontante summer ble liten.

I euforien var det en nærliggende tanke å avskaffe de fysiske pengene helt. Praktisk talt alt kan gjøres med plast og elektronikk. Og sporbare transaksjoner gjør livet vanskeligere for terrorister, mafiaorganisasjoner og skattesnytere (om enn de kanskje ville stjele din identitet for å gi noen andre vanskeligheter i stedet). Er det ikke egentlig en no-brainer?

Bankvesen og skattemyndigheters propaganda sier det, og noen bedrifter har – lovstridig – begynt å avvise kontanter. Men langt fra alle er enige. Og personene det er tale om, kan være mange nok til å påvirke utfallet av politiske valg.

For et par-tre måneder siden sa Tysk­lands tidligere sam­ferd­selsmin­is­ter Peter Ram­sauer (CSU) i et inter­vju at hans parti ville bli straffet av velgerne dels takket være «den idi­o­tiske diskusjo­nen om innskrenkninger i bruk av kon­tan­ter». Og hvem ville velgerne belønne i stedet? Alternative für Deutschland.

I sitt nylig vedtatte program har AfD advart kraftig mot utviklingen i retning et kontantløst samfunn. Partiet påpeker med rette at individet i stadig mindre grad blir herre over sine egne penger. Dersom alt pengevesen er underlagt private finansbedrifter som igjen er underlagt politiske myndigheter og pengemyndigheter, og disse bedriftene kun har penger registrert elektronisk, kan en pengeformue i prinsipp oppheves, reduseres eller tøyles med et teknisk eller politisk grep. Det kan skje ved et uhell, ved inkompetanse eller ved en fiendtlig handling. Vil alle fortsatt ha penger i banken hvis renten blir negativ?

AfD-programmet representerer altså en protest på individets vegne mot at den siste lille rest av personlig kontroll over egne penger opphører fullstendig. Og det er ikke kun snakk om en symbolsk kontroll.

Tyskland er ikke nødvendigvis pionerer hva angår denne protesten. I Storbritannia ble trenden med stadig lavere totalverdi av kontante transaksjoner brutt i 2013.

Også i vårt eget land er det tendenser i samme retning. E24 intervjuet i går Hans Christian Færden, som har opprettet Facebook-gruppen «Ja til kontanter».

Han forteller at det i hovedsak er to argumenter som får bred oppslutning blant dem som lar seg engasjere i saken.

Det ene handler om personvern – og en frykt for at digital informasjon skal bli misbrukt av banker, myndigheter og overvåkere.

Den andre handler om at vi i det moderne samfunnet står i fare for å miste forståelsen for pengers verdi når pengene ikke lenger er fysiske, men består i et kortsveip.

Overordnet sett handler det også om frihet.

– Reelle penger har historisk sett vært noe som gjør en person litt fri fra makten. Husk at dersom alle kontantene forsvinner, så vil vi bli tvunget til å ha alle pengene våre på konto, som banken så kan låne ut videre, sier kontant-aktivisten.

En faktor er altså fravær av tillit til bankvesenet. Er det prinsipielt forsvarlig at individet er helt nødt til å være prisgitt en privat aktør? Skal finanssektorens makt over individet bli total? Dette anses som konstitusjonelt tvilsomt flere steder, blant annet i Italia. Det er også vanskelig å se for seg noe slikt eksempelvis i Sveits eller Russland.

Til syvende og sist dreier dette seg foruten individuell frihet også om nasjonal suverenitet, som folk etterhvert gjenoppdager verdien av. Hvor enkelt ville det ikke være å slå sammen nasjonale valutaer ved et slags kupp hvis absolutt alt foregikk elektronisk?

Når krigen mot kontantene ikke vil lykkes definitivt, så henger det altså også sammen med det generelle folkelige opprøret mot den globalistiske makteliten, et opprør som bare blir sterkere. Cash is still king, og en konge uten cash er ikke noen ordentlig konge.