Kunstverk

Pietro Perugino (1448-1523)

Freske, ca. 335 × 550cm, Det sixtinske kapell, Vatikanet.

Det tekstlige grunnlag er Matthaeus 16, 15-19 (DNB 1930)

Han sa til dem: Men I, hvem sier I at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas’ sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen. Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Vi kan nok her gå ut fra at det er en allegorisk fremstilling av tildelingen av ikke-materielle nøkler. Ut fra den tradisjonelle ikonografi er det lett å kjenne igjen Petrus, en gråhåret og gråskjegget mann over sin første ungdom, med blå kappe og gul kjortel. Til høyre for ham den skjeggløse Johannes, med grønn kappe og rød kjortel (dessverre har jeg ikke en fullstendig redegjørelse for apostlenes fargekoder tilgjengelig).

Det sixtinske kapell er innvendig dekket av fresker – best kjent er Michelangelos tak og fondvegg, men på resten av veggene har andre renessansekunstnere, deriblant Perugino vært aktive.

Oversikt over kapellets interiør

Les også

-
-
-
-