Kort

SSB tilbyr Frp tall om innvandring og kriminalitet – til overpris. Forskingsdirektør Torbjørn Hægeland sier at det kommer tall uansett, men at det bare er femten år siden sist. NRK