Tavle

Tall fra Migrasjonverket viser at asylpågangen til Sverige bare øker. Og øker. Tallet for 2014 er nå oppjustert til 90.000 (uten familiegjenforening). Bare så sent som i april trodde offentlige mynidgheter at det ville bli 60.000.

TOTAL_~1 

Søyler som i andre land ville vist årlige tall, er Sveriges ukentlige!

ASYLSK~2